در سرزمینی دیگر (اکران نشده)

120 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
کارگردان: مجید جوانمرد
سوپر استارها: فرامرز قریبیان

سایر اطلاعات فیلم در سرزمینی دیگر

مشخصات فنی
زمان :

120 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل در سرزمینی دیگر

آخرین مشارکت های کاربران