مثل یک خواب

  • فیلم تلویزیونی
، مناسب برای تمام سنین
محصول کشور: ایران

مثل یک خواب درباره زوجی به نام مانا و رضاست که به دلیل مبتلا شدن به روزمرگی های زندگی از یکدیگر فاصله گرفته اند، تا اینکه خوابی رضا را هشیار کرده و تلاش می کند تا فاصله ای که بین خود و همسرش ایجاد شده را کمتر کند.

مثل یک خواب درباره زوجی به نام مانا و رضاست که به دلیل مبتلا شدن به روزمرگی های زندگی از یکدیگر فاصله گرفته اند، تا اینکه خوابی رضا را هشیار کرده و تلاش می کند تا فاصله ای که بین خود و همسرش ایجاد شده را کمتر کند.

سایر اطلاعات فیلم مثل یک خواب

اطلاعات تکمیلی
داستان

مثل یک خواب درباره زوجی به نام مانا و رضاست که به دلیل مبتلا شدن به روزمرگی های زندگی از یکدیگر فاصله گرفته اند، تا اینکه خوابی رضا را هشیار کرده و تلاش می کند تا فاصله ای که بین خود و همسرش ایجاد شده را کمتر کند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل فیلم تلویزیونی مثل یک خواب

آخرین مشارکت های کاربران