سایر اطلاعات فیلم امیرکبیر

حاشیه ها
  • این سریال در زمان جنگ و موشک باران ساخته شد

  • این سریال در سال ۹۳ در قالب نمایش رادیویی به روی آنتن رفت

  • سعید نیک پور در گفتگویی اعلام کرده که در ابتدا این نقش را به فردین پیشنهاد داده بود و اجازه بازی را از مدیران تلویزیونی هم گرفته بود اما فردین این پیشنهاد را رد میکند.

اطلاعات تکمیلی
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل سریال تلویزیونی امیرکبیر | Amirkabir

آخرین مشارکت های کاربران