تا مدار 10 درجه

  • فیلم تلویزیونی
، مناسب برای تمام سنین
محصول کشور: ایران
کارگردان: مهرداد خوشبخت

روایت دو دوست به نام رضا و پارسا که برای ساختن یک فیلم مستند وارد نفت کش دایی پارسا میشوند.مدتی پس از حرکت کشتی و ورود به آب های آزاد دزدان دریایی به نفتکش حمله می کنند و.....

روایت دو دوست به نام رضا و پارسا که برای ساختن یک فیلم مستند وارد نفت کش دایی پارسا میشوند.مدتی پس از حرکت کشتی و ورود به آب های آزاد دزدان دریایی به نفتکش حمله می کنند و.....

سایر اطلاعات فیلم تا مدار 10 درجه

اطلاعات تکمیلی
داستان

روایت دو دوست به نام رضا و پارسا که برای ساختن یک فیلم مستند وارد نفت کش دایی پارسا میشوند.مدتی پس از حرکت کشتی و ورود به آب های آزاد دزدان دریایی به نفتکش حمله می کنند و.....

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل فیلم تلویزیونی تا مدار 10 درجه

آخرین مشارکت های کاربران