رنگ شب (1381)

80 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1381/12/28
کارگردان: محمدعلی سجادی

«رسول»(فریبرز عرب‌نیا) با زنی به نام «بتول»(حمیرا ریاضی) و پسرش تصادف می‌کند. پس از بردن آن‌ها به بیمارستان متوجه می‌شود که زن دچار فراموشی شده است. چون بتول کسی را ندارد با موافقت همسرش«زهره»(لعیا زنگنه) او را به خانه می‌برند اما پس از مدتی بتول ادعا می‌کند که همسر اوست و پسرش نیز از او می‌باشد. زهره خانه را ترک مي‌کند و رسول از زن شکایت می‌کند. در دادگاه برای روشن شدن موضوع درخواست آزمایش از رسول و پسر بتول می‌کنند. آزمایش‌ها نشان می‌دهد که رسول عقیم است. این موضوع باعث می‌شود که او نسبت به زهره بدگمان شود. همین اتفاق شروعی برای جنایت‌های بسیاری است.

«رسول»(فریبرز عرب‌نیا) با زنی به نام «بتول»(حمیرا ریاضی) و پسرش تصادف می‌کند. پس از بردن آن‌ها به بیمارستان متوجه می‌شود که زن دچار فراموشی شده است. چون بتول کسی را ندارد با موافقت همسرش«زهره»(لعیا زنگنه) او را به خانه می‌برند اما پس از مدتی بتول ادعا می‌کند که همسر اوست و پسرش نیز از او می‌باشد. زهره خانه را ترک مي‌کند و رسول از زن شکایت می‌کند. در دادگاه برای روشن شدن موضوع درخواست آزمایش از رسول و پسر بتول می‌کنند. آزمایش‌ها نشان می‌دهد که رسول عقیم است. این موضوع باعث می‌شود که او نسبت به زهره بدگمان شود. همین اتفاق شروعی برای جنایت‌های بسیاری است.

سایر اطلاعات فیلم رنگ شب

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

80 دقیقه

داستان

«رسول»(فریبرز عرب‌نیا) با زنی به نام «بتول»(حمیرا ریاضی) و پسرش تصادف می‌کند. پس از بردن آن‌ها به بیمارستان متوجه می‌شود که زن دچار فراموشی شده است. چون بتول کسی را ندارد با موافقت همسرش«زهره»(لعیا زنگنه) او را به خانه می‌برند اما پس از مدتی بتول ادعا می‌کند که همسر اوست و پسرش نیز از او می‌باشد. زهره خانه را ترک مي‌کند و رسول از زن شکایت می‌کند. در دادگاه برای روشن شدن موضوع درخواست آزمایش از رسول و پسر بتول می‌کنند. آزمایش‌ها نشان می‌دهد که رسول عقیم است. این موضوع باعث می‌شود که او نسبت به زهره بدگمان شود. همین اتفاق شروعی برای جنایت‌های بسیاری است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل رنگ شب