بهشت از آن تو (1380)

86 دقیقه
تاریخ اکران: 1380/06/21

خلبانی بعد بازگشتن از جنگ و اسارت شرایط ماندن در شهر را طاقت نمی آورد، دچار افسردگی می شود و به شمال می رود تا در طبیعت به آرامش نسبی دست پیدا کند. همسر و فرزندانش برای بازگشت او به شهر تلاش می کنند اما موفق نمی شوند و نا امید از او به تهران باز می گردند. اما پیشنهاد فیلمسازی باعث تغییر در زندگی او می شود.

خلبانی بعد بازگشتن از جنگ و اسارت شرایط ماندن در شهر را طاقت نمی آورد، دچار افسردگی می شود و به شمال می رود تا در طبیعت به آرامش نسبی دست پیدا کند. همسر و فرزندانش برای بازگشت او به شهر تلاش می کنند اما موفق نمی شوند و نا امید از او به تهران باز می گردند. اما پیشنهاد فیلمسازی باعث تغییر در زندگی او می شود.

جوایز بهشت از آن تو
جوایز بهشت از آن تو
جوایز بهشت از آن تو
بهشت از آن تو در جشنواره های مختلف 8 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم بهشت از آن تو

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

86 دقیقه

داستان

خلبانی بعد بازگشتن از جنگ و اسارت شرایط ماندن در شهر را طاقت نمی آورد، دچار افسردگی می شود و به شمال می رود تا در طبیعت به آرامش نسبی دست پیدا کند. همسر و فرزندانش برای بازگشت او به شهر تلاش می کنند اما موفق نمی شوند و نا امید از او به تهران باز می گردند. اما پیشنهاد فیلمسازی باعث تغییر در زندگی او می شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل بهشت از آن تو

آخرین مشارکت های کاربران