رقص شیطان (1380)

105 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1380/06/21
کارگردان: اسماعیل براری
سوپر استارها: ابوالفضل پورعرب

گروهی خرابکار به سرپرستی«فیروزکوهی»(جمشید جهان زاده) قصد دارند در جریان برگزاری اجلاسی بین المللی بمبی را منفجر کنند. «سرگرد هاشمی»(ابوالفضل پورعرب) سرپرستی این پرونده را عهده دار می شود. نبردی اساسی بین سرگرد و فیروزکوهی بر پشت‌بام محلی در نزدیکی‌اجلاس برقرار می‌شود.

گروهی خرابکار به سرپرستی«فیروزکوهی»(جمشید جهان زاده) قصد دارند در جریان برگزاری اجلاسی بین المللی بمبی را منفجر کنند. «سرگرد هاشمی»(ابوالفضل پورعرب) سرپرستی این پرونده را عهده دار می شود. نبردی اساسی بین سرگرد و فیروزکوهی بر پشت‌بام محلی در نزدیکی‌اجلاس برقرار می‌شود.

سایر اطلاعات فیلم رقص شیطان

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

105 دقیقه

داستان

گروهی خرابکار به سرپرستی«فیروزکوهی»(جمشید جهان زاده) قصد دارند در جریان برگزاری اجلاسی بین المللی بمبی را منفجر کنند. «سرگرد هاشمی»(ابوالفضل پورعرب) سرپرستی این پرونده را عهده دار می شود. نبردی اساسی بین سرگرد و فیروزکوهی بر پشت‌بام محلی در نزدیکی‌اجلاس برقرار می‌شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل رقص شیطان