تاریخ اکران: 1375/07/26

سال ۱۳۵۹ است. همزمان با بمباران فرودگاه اهواز، پرستو (مونا غمخوار) خواهر همسر مهندس صالحی (فرامرز قریبیان) مجروح و به اغما می‌رود. این در حالی‌ست که ستون پنجم عراق به سرکردگی سبحان (جمشید هاشم‌پور) که یکی از متخصصان پردازش کامپیوتری‌شان به نام جاسم (ترسی کرکیا) را در درگیری درون گروهی از دست داده‌اند، به دنبال جایگزینی برای او به دنبال مهندس صالحی هستند.

سال ۱۳۵۹ است. همزمان با بمباران فرودگاه اهواز، پرستو (مونا غمخوار) خواهر همسر مهندس صالحی (فرامرز قریبیان) مجروح و به اغما می‌رود. این در حالی‌ست که ستون پنجم عراق به سرکردگی سبحان (جمشید هاشم‌پور) که یکی از متخصصان پردازش کامپیوتری‌شان به نام جاسم (ترسی کرکیا) را در درگیری درون گروهی از دست داده‌اند، به دنبال جایگزینی برای او به دنبال مهندس صالحی هستند.

سایر اطلاعات فیلم دشمن

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

85 دقیقه

داستان

سال ۱۳۵۹ است. همزمان با بمباران فرودگاه اهواز، پرستو (مونا غمخوار) خواهر همسر مهندس صالحی (فرامرز قریبیان) مجروح و به اغما می‌رود. این در حالی‌ست که ستون پنجم عراق به سرکردگی سبحان (جمشید هاشم‌پور) که یکی از متخصصان پردازش کامپیوتری‌شان به نام جاسم (ترسی کرکیا) را در درگیری درون گروهی از دست داده‌اند، به دنبال جایگزینی برای او به دنبال مهندس صالحی هستند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل دشمن