آفرودیت (اکران نشده)

، مناسب برای تمام سنین
محصول کشور: ایران
کارگردان: محمود کاملی

داستان روایت عارفانه و عاشقانه‌اى است که با یک عشق زمینى و حیوانى آغاز می‌شود و پس از هجران و دگرگونى پخته می‌شود و متعالى می‌گردد و به نواى صور ازلى و ابدى مبدل می‌گردد و باقى در کائنات است.سرچشمه‌اى که عشاق را سیراب می‌کند.

داستان روایت عارفانه و عاشقانه‌اى است که با یک عشق زمینى و حیوانى آغاز می‌شود و پس از هجران و دگرگونى پخته می‌شود و متعالى می‌گردد و به نواى صور ازلى و ابدى مبدل می‌گردد و باقى در کائنات است.سرچشمه‌اى که عشاق را سیراب می‌کند.

سایر اطلاعات فیلم آفرودیت

اطلاعات تکمیلی
داستان

داستان روایت عارفانه و عاشقانه‌اى است که با یک عشق زمینى و حیوانى آغاز می‌شود و پس از هجران و دگرگونى پخته می‌شود و متعالى می‌گردد و به نواى صور ازلى و ابدى مبدل می‌گردد و باقى در کائنات است.سرچشمه‌اى که عشاق را سیراب می‌کند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل مستند کوتاه آفرودیت

آخرین مشارکت های کاربران