دلداده (1387)

92 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1387/08/29

«کریم»(مجید صالحی) با دست کاری سیم‌های تلفن سبب می شود که همه ی جوانان آپارتمان از ورود«عسل»(الهام حمیدی) به ایران و ماجرای ازدواجش باخبر شوند. کریم به ازدواج با عسل تمایل پیدا می‌کند تا با این تمهید با او به آمریکا برود. هم‌خانه‌ی کریم، «جواد»(جواد رضویان) با عسل روبه رو می شود و بعد از مدتی به او علاقه پیدا می‌کند. جواد به رغم علاقه‌اش به عسل او را برای کریم خواستگاری می‌کند و عسل نیز می‌پذیرد. اما در روز عقد کریم متوجه موضوعی می شود و تصمیم دیگری می گیرد.

«کریم»(مجید صالحی) با دست کاری سیم‌های تلفن سبب می شود که همه ی جوانان آپارتمان از ورود«عسل»(الهام حمیدی) به ایران و ماجرای ازدواجش باخبر شوند. کریم به ازدواج با عسل تمایل پیدا می‌کند تا با این تمهید با او به آمریکا برود. هم‌خانه‌ی کریم، «جواد»(جواد رضویان) با عسل روبه رو می شود و بعد از مدتی به او علاقه پیدا می‌کند. جواد به رغم علاقه‌اش به عسل او را برای کریم خواستگاری می‌کند و عسل نیز می‌پذیرد. اما در روز عقد کریم متوجه موضوعی می شود و تصمیم دیگری می گیرد.

سایر اطلاعات فیلم دلداده

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

92 دقیقه

داستان

«کریم»(مجید صالحی) با دست کاری سیم‌های تلفن سبب می شود که همه ی جوانان آپارتمان از ورود«عسل»(الهام حمیدی) به ایران و ماجرای ازدواجش باخبر شوند. کریم به ازدواج با عسل تمایل پیدا می‌کند تا با این تمهید با او به آمریکا برود. هم‌خانه‌ی کریم، «جواد»(جواد رضویان) با عسل روبه رو می شود و بعد از مدتی به او علاقه پیدا می‌کند. جواد به رغم علاقه‌اش به عسل او را برای کریم خواستگاری می‌کند و عسل نیز می‌پذیرد. اما در روز عقد کریم متوجه موضوعی می شود و تصمیم دیگری می گیرد.

ژانرها
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل دلداده