گرگم و گله میبرم (آماده اکران)

، مناسب برای تمام سنین
محصول کشور: ایران
کارگردان: امیرهوشنگ معین
جوایز انیمیشن کوتاه گرگم و گله میبرم
جوایز انیمیشن کوتاه گرگم و گله میبرم
جوایز انیمیشن کوتاه گرگم و گله میبرم
انیمیشن کوتاه گرگم و گله میبرم در جشنواره های مختلف 2 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم گرگم و گله میبرم

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل انیمیشن کوتاه گرگم و گله میبرم

آخرین مشارکت های کاربران