یکی بود یکی نبود (آماده اکران)

، مناسب برای تمام سنین
محصول کشور: ایران
کارگردان: مهین جواهریان
جوایز انیمیشن کوتاه یکی بود یکی نبود
جوایز انیمیشن کوتاه یکی بود یکی نبود
جوایز انیمیشن کوتاه یکی بود یکی نبود
انیمیشن کوتاه یکی بود یکی نبود در جشنواره های مختلف 2 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم یکی بود یکی نبود

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل انیمیشن کوتاه یکی بود یکی نبود

آخرین مشارکت های کاربران