خرد شدن (اکران نشده)

Splinter

، مناسب برای تمام سنین
محصول کشور: ترکیه

سایر اطلاعات فیلم خرد شدن

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل فیلم کوتاه خرد شدن | Splinter