پایان نامه (1390)

89 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1390/03/05

روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ است. روزبه (حامد کمیلی) باید پایان نامه اش را تحویل دهد. اما زمانی که روزبه به همراه دوستانش، آذر (بهاره افشاری)، ترانه (چکامه چمن ماه) و کامی (هادی دیباجی) به دانشگاه می رسند، استاد (محمدرضا شریفی نیا)، دانشگاه را ترک می کند و به همراه زنی، وارد خانه ای می شود. روزبه و دوستانش که با افراد دیگری اشتباه گرفته می شوند، ناخواسته وارد خانه می شوند. جایی که درگیری های خیابانی در آن برنامه ریزی می شود.

روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ است. روزبه (حامد کمیلی) باید پایان نامه اش را تحویل دهد. اما زمانی که روزبه به همراه دوستانش، آذر (بهاره افشاری)، ترانه (چکامه چمن ماه) و کامی (هادی دیباجی) به دانشگاه می رسند، استاد (محمدرضا شریفی نیا)، دانشگاه را ترک می کند و به همراه زنی، وارد خانه ای می شود. روزبه و دوستانش که با افراد دیگری اشتباه گرفته می شوند، ناخواسته وارد خانه می شوند. جایی که درگیری های خیابانی در آن برنامه ریزی می شود.

جوایز پایان نامه
جوایز پایان نامه
جوایز پایان نامه
پایان نامه در جشنواره های مختلف 2 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم پایان نامه

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

89 دقیقه

داستان

روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ است. روزبه (حامد کمیلی) باید پایان نامه اش را تحویل دهد. اما زمانی که روزبه به همراه دوستانش، آذر (بهاره افشاری)، ترانه (چکامه چمن ماه) و کامی (هادی دیباجی) به دانشگاه می رسند، استاد (محمدرضا شریفی نیا)، دانشگاه را ترک می کند و به همراه زنی، وارد خانه ای می شود. روزبه و دوستانش که با افراد دیگری اشتباه گرفته می شوند، ناخواسته وارد خانه می شوند. جایی که درگیری های خیابانی در آن برنامه ریزی می شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل پایان نامه