من و جمعه (آماده اکران)

  • فیلم سینمایی
78 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
محصول کشور: ایران
کارگردان: حسین عامری

امیـر بـه علـت تـک فرزنـدی و تنهایـی بیـش از حـدش داسـتان خـود را بـا یـک دوسـت خیالـی آغـاز میکنـد

امیـر بـه علـت تـک فرزنـدی و تنهایـی بیـش از حـدش داسـتان خـود را بـا یـک دوسـت خیالـی آغـاز میکنـد

سایر اطلاعات فیلم من و جمعه

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

78 دقیقه

داستان

امیـر بـه علـت تـک فرزنـدی و تنهایـی بیـش از حـدش داسـتان خـود را بـا یـک دوسـت خیالـی آغـاز میکنـد

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل فیلم سینمایی من و جمعه