شام آخر (1355)

118 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1355/04/04

«عصمت» پس از جدایی از همسرش «مرتضی» تصمیم می گیرد که با «علی» به شهر دیگری بروند.اما شوهر سابقش مانع از این کار می شود و از او می خواهد که در خانه ی او زندگی کنند. شرایط برای مرتضی سخت می شود و علی نیز بنای ناسازگاری با عصمت را می گذارد. تا این که در آستانه ی خودکشی مرتضی زنی به نام «خورشید» از راه می رسد و شرایط زندگی همه را به ناگهان تغییر می دهد.تغییری که برای عده ای خوشایند و برای عده ای پایان آرزوهایشان است.

«عصمت» پس از جدایی از همسرش «مرتضی» تصمیم می گیرد که با «علی» به شهر دیگری بروند.اما شوهر سابقش مانع از این کار می شود و از او می خواهد که در خانه ی او زندگی کنند. شرایط برای مرتضی سخت می شود و علی نیز بنای ناسازگاری با عصمت را می گذارد. تا این که در آستانه ی خودکشی مرتضی زنی به نام «خورشید» از راه می رسد و شرایط زندگی همه را به ناگهان تغییر می دهد.تغییری که برای عده ای خوشایند و برای عده ای پایان آرزوهایشان است.

سایر اطلاعات فیلم شام آخر

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

118 دقیقه

داستان

«عصمت» پس از جدایی از همسرش «مرتضی» تصمیم می گیرد که با «علی» به شهر دیگری بروند.اما شوهر سابقش مانع از این کار می شود و از او می خواهد که در خانه ی او زندگی کنند. شرایط برای مرتضی سخت می شود و علی نیز بنای ناسازگاری با عصمت را می گذارد. تا این که در آستانه ی خودکشی مرتضی زنی به نام «خورشید» از راه می رسد و شرایط زندگی همه را به ناگهان تغییر می دهد.تغییری که برای عده ای خوشایند و برای عده ای پایان آرزوهایشان است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل شام آخر

آخرین مشارکت های کاربران