حرف مردم

، مناسب برای تمام سنین
محصول کشور: ایران
کارگردان: داریوش یاری

این فیلم داستان جوانی را روایت می کند که مدعی می شود حاج احمد، معتمد محل، پدر اوست و سال ها پیش او و مادرش را رها کرده است. این موضوع مسائل جدیدی را در محل و خانواده ی حاج احمد به وجود می آورد.

این فیلم داستان جوانی را روایت می کند که مدعی می شود حاج احمد، معتمد محل، پدر اوست و سال ها پیش او و مادرش را رها کرده است. این موضوع مسائل جدیدی را در محل و خانواده ی حاج احمد به وجود می آورد.

سایر اطلاعات فیلم حرف مردم

داستان

این فیلم داستان جوانی را روایت می کند که مدعی می شود حاج احمد، معتمد محل، پدر اوست و سال ها پیش او و مادرش را رها کرده است. این موضوع مسائل جدیدی را در محل و خانواده ی حاج احمد به وجود می آورد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل فیلم تلویزیونی حرف مردم

آخرین مشارکت های کاربران