حامی (1374)

89 دقیقه
تاریخ اکران: 1374/06/15

«رضا» (وحید شیخ زاده) به کمک حسین همسایه شان ، مادرش را برای درمان به شهر می آورد. در راه حسین با نوجوانی «مهدی» تصادف می کند و به علت عدم رضایت «کریم» پدرمهدی به زندان می افتد. رضا برای کمک به چاپخانه‌ای که دایی اش در آن جا کار می‌کند می‌رود. همزمان کیف پول کریم توسط چند سارق دزدیده می شود. رضا که درآن جا حضور داشته چهره ی یکی از سارقین را «امین حیایی» می بیند اما غافل از اینکه خود او مضنون به دزدیدن کیف پول شده است. فرار از دست سارقین و کریم و پلیس به صورت همزمان زندگی این پسر بچه را دچار حوادث گوناگون می کند.

«رضا» (وحید شیخ زاده) به کمک حسین همسایه شان ، مادرش را برای درمان به شهر می آورد. در راه حسین با نوجوانی «مهدی» تصادف می کند و به علت عدم رضایت «کریم» پدرمهدی به زندان می افتد. رضا برای کمک به چاپخانه‌ای که دایی اش در آن جا کار می‌کند می‌رود. همزمان کیف پول کریم توسط چند سارق دزدیده می شود. رضا که درآن جا حضور داشته چهره ی یکی از سارقین را «امین حیایی» می بیند اما غافل از اینکه خود او مضنون به دزدیدن کیف پول شده است. فرار از دست سارقین و کریم و پلیس به صورت همزمان زندگی این پسر بچه را دچار حوادث گوناگون می کند.

سایر اطلاعات فیلم حامی

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

89 دقیقه

داستان

«رضا» (وحید شیخ زاده) به کمک حسین همسایه شان ، مادرش را برای درمان به شهر می آورد. در راه حسین با نوجوانی «مهدی» تصادف می کند و به علت عدم رضایت «کریم» پدرمهدی به زندان می افتد. رضا برای کمک به چاپخانه‌ای که دایی اش در آن جا کار می‌کند می‌رود. همزمان کیف پول کریم توسط چند سارق دزدیده می شود. رضا که درآن جا حضور داشته چهره ی یکی از سارقین را «امین حیایی» می بیند اما غافل از اینکه خود او مضنون به دزدیدن کیف پول شده است. فرار از دست سارقین و کریم و پلیس به صورت همزمان زندگی این پسر بچه را دچار حوادث گوناگون می کند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل حامی