دلباخته (1380)

95 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1380/08/23

تایماز (فریبرز عرب‌نیا) پسری ترکمن، عاشق و دلباخته‌ی آی‌ناز (آناهیتا نعمتی) است. او آیناز را از پدرش خواستگاری می‌کند. آی‌ناز هفت خواستگار دارد و قرار است که پس از جشن دروِ گندم هرکدام از آن‌ها که موفق شود روسری قرمز را از دست آی‌ناز بگیرد، همسر او شود. این در حالی‌ست که آریا‌چی (سام درخشانی) رقیب تایماز و پسرخاله‌ی آی‌ناز است.

تایماز (فریبرز عرب‌نیا) پسری ترکمن، عاشق و دلباخته‌ی آی‌ناز (آناهیتا نعمتی) است. او آیناز را از پدرش خواستگاری می‌کند. آی‌ناز هفت خواستگار دارد و قرار است که پس از جشن دروِ گندم هرکدام از آن‌ها که موفق شود روسری قرمز را از دست آی‌ناز بگیرد، همسر او شود. این در حالی‌ست که آریا‌چی (سام درخشانی) رقیب تایماز و پسرخاله‌ی آی‌ناز است.

سایر اطلاعات فیلم دلباخته

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

95 دقیقه

داستان

تایماز (فریبرز عرب‌نیا) پسری ترکمن، عاشق و دلباخته‌ی آی‌ناز (آناهیتا نعمتی) است. او آیناز را از پدرش خواستگاری می‌کند. آی‌ناز هفت خواستگار دارد و قرار است که پس از جشن دروِ گندم هرکدام از آن‌ها که موفق شود روسری قرمز را از دست آی‌ناز بگیرد، همسر او شود. این در حالی‌ست که آریا‌چی (سام درخشانی) رقیب تایماز و پسرخاله‌ی آی‌ناز است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل دلباخته