سینساید یا هیچکس باور نمی‌کنه ولی پلیسا بی‌خودی افتادن دنبال من (آماده اکران)

  • فیلم کوتاه
، مناسب برای تمام سنین
محصول کشور: ایران
کارگردان: عطا مجابی
جوایز فیلم کوتاه سینساید یا هیچکس باور نمی‌کنه ولی پلیسا بی‌خودی افتادن دنبال من
جوایز فیلم کوتاه سینساید یا هیچکس باور نمی‌کنه ولی پلیسا بی‌خودی افتادن دنبال من
جوایز فیلم کوتاه سینساید یا هیچکس باور نمی‌کنه ولی پلیسا بی‌خودی افتادن دنبال من
فیلم کوتاه سینساید یا هیچکس باور نمی‌کنه ولی پلیسا بی‌خودی افتادن دنبال من در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم سینساید یا هیچکس باور نمی‌کنه ولی پلیسا بی‌خودی افتادن دنبال من

آخرین مشارکت های کاربران