میدان جوانان سابق (1398)

، مناسب برای تمام سنین
محصول کشور: ایران
تاریخ اکران: 1398/03/18
کارگردان: مینا اکبری

بررسی وضعیت مطبوعات طی ۲۰ سال اخیر و تاثیری که اتفاقات سیاسی و اجتماعی ایران بر کار رسانه گذاشته موضوع این مستند است.

بررسی وضعیت مطبوعات طی ۲۰ سال اخیر و تاثیری که اتفاقات سیاسی و اجتماعی ایران بر کار رسانه گذاشته موضوع این مستند است.

سایر اطلاعات فیلم میدان جوانان سابق

اطلاعات تکمیلی
داستان

بررسی وضعیت مطبوعات طی ۲۰ سال اخیر و تاثیری که اتفاقات سیاسی و اجتماعی ایران بر کار رسانه گذاشته موضوع این مستند است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل مستند کوتاه میدان جوانان سابق

آخرین مشارکت های کاربران