چشمه زوان (1398)

، مناسب برای تمام سنین
محصول کشور: ایران
تاریخ اکران: 1398/02/07
کارگردان: زهرا نیازی

«چشمه زاون» مستندی درباره یک مقطع زمانی از زندگی زاون قوکاسیان و تاثیرش بر روی سینما و فرهنگ شهر اصفهان و سینمای کشور است.

«چشمه زاون» مستندی درباره یک مقطع زمانی از زندگی زاون قوکاسیان و تاثیرش بر روی سینما و فرهنگ شهر اصفهان و سینمای کشور است.

سایر اطلاعات فیلم چشمه زوان

اطلاعات تکمیلی
داستان

«چشمه زاون» مستندی درباره یک مقطع زمانی از زندگی زاون قوکاسیان و تاثیرش بر روی سینما و فرهنگ شهر اصفهان و سینمای کشور است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل مستند کوتاه چشمه زوان

آخرین مشارکت های کاربران