نخستین انسان (اکران نشده)

First Man

  • فیلم سینمایی
، مناسب برای تمام سنین
جوایز فیلم سینمایی نخستین انسان | First Man
جوایز فیلم سینمایی نخستین انسان | First Man
جوایز فیلم سینمایی نخستین انسان | First Man
فیلم سینمایی نخستین انسان | First Man در جشنواره های مختلف 9 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل فیلم سینمایی نخستین انسان | First Man

آخرین مشارکت های کاربران