بیوگرافی کامل طیب شرافتی

متن کامل بیوگرافی طیب شرافتی

«طیب شرافتی» در آثاری همچون «مخمصه»، «عطش»، «تکیه بر باد»، «زخمی»، «عقرب»، «گروگان»، «نیش»، «آواز تهران»، «دستمزد»، «شب حادثه»، «زرد قناری»، «گمشدگان»، «جدال در تاسوکی»، «ماموریت»، «گردباد»، «شب شکن» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی طیب شرافتی

«طیب شرافتی» در آثاری همچون «مخمصه»، «عطش»، «تکیه بر باد»، «زخمی»، «عقرب»، «گروگان»، «نیش»، «آواز تهران»، «دستمزد»، «شب حادثه»، «زرد قناری»، «گمشدگان»، «جدال در تاسوکی»، «ماموریت»، «گردباد»، «شب شکن» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های طیب شرافتی