بیوگرافی کامل مجید شیخ‌انصاری

متن کامل بیوگرافی مجید شیخ‌انصاری

«مجید شیخ‌انصاری» در آثاری همچون «بیداری برای سه روز»، «گیتا»، «امروز» به عنوان «تهیه‌کننده»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مجید شیخ‌انصاری

«مجید شیخ‌انصاری» در آثاری همچون «بیداری برای سه روز»، «گیتا»، «امروز» به عنوان «تهیه‌کننده»، «با تشکر از» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
4.1
1394
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1392
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مجید شیخ‌انصاری