بیوگرافی کامل مجید اسماعیلی

متن کامل بیوگرافی مجید اسماعیلی

«مجید اسماعیلی» در آثاری همچون «خدا نزدیک است»، «خشت بهشت»، «تلخ»، «پادشاه آب»، «صدای پای باران»، «داستان سامرا»، «آفریقا»، «سینه سرخ»، «شاهزاده ایرانی»، «دوباره زندگی»، «کوچه ملی»، «خاله سوسکه»، «غروب شد بیا»، «یک تکه نان»، «صحنه جرم ورود ممنوع»، «بید مجنون»، «پدر»، «شکارچی شنبه» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «نویسنده فیلمنامه»، «بازنویسی نهایی فیلمنامه»، «مجری طرح»، «تدوین‌گر»، «دستیار کارگردان»، «دستیار اول کارگردان»، «برنامه‌ریز»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس»، «گروه کارگردانی»، «دستیار دکور»، «طراح گرافیک»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مجید اسماعیلی

«مجید اسماعیلی» در آثاری همچون «خدا نزدیک است»، «خشت بهشت»، «تلخ»، «پادشاه آب»، «صدای پای باران»، «داستان سامرا»، «آفریقا»، «سینه سرخ»، «شاهزاده ایرانی»، «دوباره زندگی»، «کوچه ملی»، «خاله سوسکه»، «غروب شد بیا»، «یک تکه نان»، «صحنه جرم ورود ممنوع»، «بید مجنون»، «پدر»، «شکارچی شنبه» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «نویسنده فیلمنامه»، «بازنویسی نهایی فیلمنامه»، «مجری طرح»، «تدوین‌گر»، «دستیار کارگردان»، «دستیار اول کارگردان»، «برنامه‌ریز»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس»، «گروه کارگردانی»، «دستیار دکور»، «طراح گرافیک»، «با تشکر از» حضور داشته است.

جوایز مجید اسماعیلی
جوایز مجید اسماعیلی
جوایز مجید اسماعیلی
مجید اسماعیلی در جشنواره های مختلف 3 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1385
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
0.0
اکران نشده
0.0
1394
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
0.0
1390
7.0
1388
7.1
1385
0.0
1384
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1396
0.0
1394
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1390
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1384
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1390
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1389
7.0
1385
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1383
7.0
1383
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1383
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1384
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1383
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.5
1396
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.6
1390
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مجید اسماعیلی

آخرین مشارکت های کاربران