بیوگرافی کامل مرجان قمری

متن کامل بیوگرافی مرجان قمری

«مرجان قمری» در آثاری همچون «متری شیش و نیم»، «امروز»، «عصبانی نیستم»، «آدم آهنی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مرجان قمری

«مرجان قمری» در آثاری همچون «متری شیش و نیم»، «امروز»، «عصبانی نیستم»، «آدم آهنی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.5
1397
7.0
1392
7.0
1392
7.0
1391
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مرجان قمری