بیوگرافی کامل حجت الله گودرزی

متن کامل بیوگرافی حجت الله گودرزی

«حجت الله گودرزی» در آثاری همچون «بانوی اردیبهشت»، «شرایط عینی»، «پرچمدار» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حجت الله گودرزی

«حجت الله گودرزی» در آثاری همچون «بانوی اردیبهشت»، «شرایط عینی»، «پرچمدار» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1376
7.0
1366
7.0
1362
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حجت الله گودرزی

آخرین مشارکت های کاربران