بیوگرافی کامل رامونا شاه

متن کامل بیوگرافی رامونا شاه

«رامونا شاه» در آثاری همچون «مجبوریم»، «یلدا»، «پدر آن دیگری»، «شاهگوش»، «سوت پایان»، «شیرین»، «قدمگاه»، «بابا عزیز» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رامونا شاه

«رامونا شاه» در آثاری همچون «مجبوریم»، «یلدا»، «پدر آن دیگری»، «شاهگوش»، «سوت پایان»، «شیرین»، «قدمگاه»، «بابا عزیز» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رامونا شاه