بیوگرافی کامل آرش اختری‌راد

متن کامل بیوگرافی آرش اختری‌راد

«آرش اختری‌راد» در آثاری همچون «سایه‌های هجوم»، «رقص در غبار»، «شب یلدا»، «حرفه ای»، «عبور از تله»، «بزرگ خیلی بزرگ»، «به رنگ ارغوان»، «دوئل»، «سیمای زنی در دوردست»، «دو فرشته»، «سال سخت در خمین / صنوبر»، «رخساره»، «سفره ایرانی»، «میکس»، «مرد بارانی»، «داستان های جزیره»، «شهر زنان»، «تعقیب»، «مجردها»، «انتخاب»، «گل یخ»، «عاشق مترسک»، «بچه های بد»، «آژانس شیشه‌ای»، «بمانی»، «دختر شیرینی فروش»، «بهشت از آن تو»، «هفت پرده»، «هیوا»، «مهر مادری»، «شب روباه»، «برج مینو»، «مادرم گیسو»، «بوی خوش زندگی»، «دمرل»، «ایلیا» به عنوان «بازیگر»، «فیلمبردار»، «عکاس»، «دستیار فیلمبردار»، «دستیار اول فیلمبردار»، «دستیار دوم فیلمبردار»، «گروه فیلمبرداری» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی آرش اختری‌راد

«آرش اختری‌راد» در آثاری همچون «سایه‌های هجوم»، «رقص در غبار»، «شب یلدا»، «حرفه ای»، «عبور از تله»، «بزرگ خیلی بزرگ»، «به رنگ ارغوان»، «دوئل»، «سیمای زنی در دوردست»، «دو فرشته»، «سال سخت در خمین / صنوبر»، «رخساره»، «سفره ایرانی»، «میکس»، «مرد بارانی»، «داستان های جزیره»، «شهر زنان»، «تعقیب»، «مجردها»، «انتخاب»، «گل یخ»، «عاشق مترسک»، «بچه های بد»، «آژانس شیشه‌ای»، «بمانی»، «دختر شیرینی فروش»، «بهشت از آن تو»، «هفت پرده»، «هیوا»، «مهر مادری»، «شب روباه»، «برج مینو»، «مادرم گیسو»، «بوی خوش زندگی»، «دمرل»، «ایلیا» به عنوان «بازیگر»، «فیلمبردار»، «عکاس»، «دستیار فیلمبردار»، «دستیار اول فیلمبردار»، «دستیار دوم فیلمبردار»، «گروه فیلمبرداری» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1371
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.1
1381
7.0
1380
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1375
0.0
1372
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1383
7.0
1383
6.8
1383
6.9
1382
7.0
1379
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1376
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های آرش اختری‌راد

آخرین مشارکت های کاربران