بیوگرافی کامل مالک حدپورسراج

متن کامل بیوگرافی مالک حدپورسراج

«مالک حدپورسراج» در آثاری همچون «چند پاره از داستان اسماعیل» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مالک حدپورسراج

«مالک حدپورسراج» در آثاری همچون «چند پاره از داستان اسماعیل» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.1
1393
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مالک حدپورسراج

آخرین مشارکت های کاربران