بیوگرافی کامل فاطمه طاهری

متن کامل بیوگرافی فاطمه طاهری

«فاطمه طاهری» در آثاری همچون «شب بی پایان»، «ابجد»، «تلاقی»، «آژانس ازدواج»، «خواب نرگس»، «آخرین نگاه»، «گرگ و میش»، «پشت پرده‌ی مه»، «مهمان مامان»، «دختری به نام تندر»، «شوخی»، «طوطیا»، «تارهای نامریی»، «پهلوانان نمی‌میرند»، «زن امروز»، «مرد آفتابی»، «شیرین و فرهاد»، «بی قرار»، «راه افتخار»، «مهریه بی‌ بی»، «جای امن»، «مستاجر»، «طعمه»، «رابطه پنهانی»، «آبادانی‌ها»، «نرگس»، «دیدار در استانبول»، «انفجار در اتاق عمل»، «خانواده کوچک ما»، «شهر در دست بچه ها»، «سفر جادویی»، «همه یک ملت»، «هامون»، «زیر بام های شهر»، «طوبی»، «روز باشکوه»، «تحفه‌ها» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فاطمه طاهری

«فاطمه طاهری» در آثاری همچون «شب بی پایان»، «ابجد»، «تلاقی»، «آژانس ازدواج»، «خواب نرگس»، «آخرین نگاه»، «گرگ و میش»، «پشت پرده‌ی مه»، «مهمان مامان»، «دختری به نام تندر»، «شوخی»، «طوطیا»، «تارهای نامریی»، «پهلوانان نمی‌میرند»، «زن امروز»، «مرد آفتابی»، «شیرین و فرهاد»، «بی قرار»، «راه افتخار»، «مهریه بی‌ بی»، «جای امن»، «مستاجر»، «طعمه»، «رابطه پنهانی»، «آبادانی‌ها»، «نرگس»، «دیدار در استانبول»، «انفجار در اتاق عمل»، «خانواده کوچک ما»، «شهر در دست بچه ها»، «سفر جادویی»، «همه یک ملت»، «هامون»، «زیر بام های شهر»، «طوبی»، «روز باشکوه»، «تحفه‌ها» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فاطمه طاهری

آخرین مشارکت های کاربران