بیوگرافی کامل فاطمه طاهری

متن کامل بیوگرافی فاطمه طاهری

«فاطمه طاهری» در آثاری همچون «شب بی پایان»، «ابجد»، «تلاقی»، «خواب نرگس»، «آژانس ازدواج»، «آخرین نگاه»، «گرگ و میش»، «پشت پرده‌ی مه»، «مهمان مامان»، «دختری به نام تندر»، «شوخی»، «طوطیا»، «تارهای نامریی»، «پهلوانان نمی‌میرند»، «زن امروز»، «مرد آفتابی»، «شیرین و فرهاد»، «بی قرار»، «راه افتخار»، «مهریه بی‌ بی»، «جای امن»، «مستاجر»، «طعمه»، «رابطه پنهانی»، «آبادانی‌ها»، «نرگس»، «خانواده کوچک ما»، «شهر در دست بچه ها»، «دیدار در استانبول»، «انفجار در اتاق عمل»، «سفر جادویی»، «همه یک ملت»، «هامون»، «زیر بام های شهر»، «روز باشکوه»، «طوبی»، «تحفه‌ها» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فاطمه طاهری

«فاطمه طاهری» در آثاری همچون «شب بی پایان»، «ابجد»، «تلاقی»، «خواب نرگس»، «آژانس ازدواج»، «آخرین نگاه»، «گرگ و میش»، «پشت پرده‌ی مه»، «مهمان مامان»، «دختری به نام تندر»، «شوخی»، «طوطیا»، «تارهای نامریی»، «پهلوانان نمی‌میرند»، «زن امروز»، «مرد آفتابی»، «شیرین و فرهاد»، «بی قرار»، «راه افتخار»، «مهریه بی‌ بی»، «جای امن»، «مستاجر»، «طعمه»، «رابطه پنهانی»، «آبادانی‌ها»، «نرگس»، «خانواده کوچک ما»، «شهر در دست بچه ها»، «دیدار در استانبول»، «انفجار در اتاق عمل»، «سفر جادویی»، «همه یک ملت»، «هامون»، «زیر بام های شهر»، «روز باشکوه»، «طوبی»، «تحفه‌ها» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فاطمه طاهری

آخرین مشارکت های کاربران