بیوگرافی کامل راستین غفوری

متن کامل بیوگرافی راستین غفوری

«راستین غفوری» در آثاری همچون «تقاطع»، «دیشب باباتو دیدم آیدا» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی راستین غفوری

«راستین غفوری» در آثاری همچون «تقاطع»، «دیشب باباتو دیدم آیدا» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
5.3
1384
7.1
1383
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های راستین غفوری

آخرین مشارکت های کاربران