بیوگرافی کامل احمد نمازی

متن کامل بیوگرافی احمد نمازی

«احمد نمازی» در آثاری همچون «خاک و آتش»، «ناسپاس»، «مختارنامه»، «روز واقعه»، «دو نیمه سیب»، «جستجوگر»، «مادیان»، «سفر شبانه»، «دادستان»، «چاووش»، «شاید وقتی دیگر...»، «پرده آخر»، «به وقت شام» به عنوان «بازیگر»، «دستیار صحنه»، «دستیار تدارکات»، «ساخت دکور»، «دستیار دکور»، «مسئول سوارکاری» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی احمد نمازی

«احمد نمازی» در آثاری همچون «خاک و آتش»، «ناسپاس»، «مختارنامه»، «روز واقعه»، «دو نیمه سیب»، «جستجوگر»، «مادیان»، «سفر شبانه»، «دادستان»، «چاووش»، «شاید وقتی دیگر...»، «پرده آخر»، «به وقت شام» به عنوان «بازیگر»، «دستیار صحنه»، «دستیار تدارکات»، «ساخت دکور»، «دستیار دکور»، «مسئول سوارکاری» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1389
7.0
1388
7.0
1383
6.9
1373
7.0
1370
0.0
1368
7.0
1364
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1376
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1370
7.0
1369
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1366
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.7
1369
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.8
1396
7.0
1383
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های احمد نمازی