بیوگرافی کامل پرویز میرخانی

متن کامل بیوگرافی پرویز میرخانی

«پرویز میرخانی» در آثاری همچون «پشت در خبری نیست»، «مسافر ری»، «سفر»، «مجازات»، «کودکانی از آب و گل»، «لبه تیغ»، «افسانه آه»، «چون ابر در بهاران»، «زمان از دست رفته»، «عبور از غبار»، «سرب»، «شاخه‌های بید»، «محموله»، «آوار»، «کفش‌های میرزا‌نوروز»، «عبور از میدان مین»، «شیر سنگی»، «وکیل اول»، «جدال» به عنوان «مدیر تولید»، «مدیر تدارکات»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی پرویز میرخانی

«پرویز میرخانی» در آثاری همچون «پشت در خبری نیست»، «مسافر ری»، «سفر»، «مجازات»، «کودکانی از آب و گل»، «لبه تیغ»، «افسانه آه»، «چون ابر در بهاران»، «زمان از دست رفته»، «عبور از غبار»، «سرب»، «شاخه‌های بید»، «محموله»، «آوار»، «کفش‌های میرزا‌نوروز»، «عبور از میدان مین»، «شیر سنگی»، «وکیل اول»، «جدال» به عنوان «مدیر تولید»، «مدیر تدارکات»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های پرویز میرخانی

آخرین مشارکت های کاربران