بیوگرافی کامل حمید خزاعی

متن کامل بیوگرافی حمید خزاعی

«حمید خزاعی» در آثاری همچون «نفوذ»، «توبه نصوح» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حمید خزاعی

«حمید خزاعی» در آثاری همچون «نفوذ»، «توبه نصوح» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.1
1396
6.4
1361
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حمید خزاعی