بیوگرافی کامل منصور فرنیا

متن کامل بیوگرافی منصور فرنیا

«منصور فرنیا» در آثاری همچون «کویر مرگ»، «چگونه میلیاردر شدم»، «خانواده ارنست»، «افراطی ها»، «فریاد»، «حماسه قهرمانان»، «گروگان»، «قافله»، «تیغ آفتاب»، «دستمزد»، «بای سیکل ران» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی منصور فرنیا

«منصور فرنیا» در آثاری همچون «کویر مرگ»، «چگونه میلیاردر شدم»، «خانواده ارنست»، «افراطی ها»، «فریاد»، «حماسه قهرمانان»، «گروگان»، «قافله»، «تیغ آفتاب»، «دستمزد»، «بای سیکل ران» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
7.0
1376
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های منصور فرنیا

آخرین مشارکت های کاربران