بیوگرافی کامل زهرا محمدی

متن کامل بیوگرافی زهرا محمدی

«زهرا محمدی» در آثاری همچون «چوپان دروغگو»، «دختران خورشید»، «شور شیرین»، «بله برون»، «به من نگاه کن»، «زندان زنان»، «آخرین تک سوار»، «نامزدی»، «کمین»، «عروس کاغذی»، «دشت ارغوانی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی زهرا محمدی

«زهرا محمدی» در آثاری همچون «چوپان دروغگو»، «دختران خورشید»، «شور شیرین»، «بله برون»، «به من نگاه کن»، «زندان زنان»، «آخرین تک سوار»، «نامزدی»، «کمین»، «عروس کاغذی»، «دشت ارغوانی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های زهرا محمدی