بیوگرافی کامل فرج مولایی

متن کامل بیوگرافی فرج مولایی

«فرج مولایی» در آثاری همچون «این ترانه عاشقانه نیست»، «پرستاران»، «چهار انگشتی»، «زن زیادی»، «گاهی به آسمان نگاه کن»، «قارچ سمی»، «یکی بود یکی نبود»، «نسل سوخته»، «پناهنده»، «مجنون»، «شب شکن» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فرج مولایی

«فرج مولایی» در آثاری همچون «این ترانه عاشقانه نیست»، «پرستاران»، «چهار انگشتی»، «زن زیادی»، «گاهی به آسمان نگاه کن»، «قارچ سمی»، «یکی بود یکی نبود»، «نسل سوخته»، «پناهنده»، «مجنون»، «شب شکن» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فرج مولایی