بیوگرافی کامل ابتسام بغلانی

متن کامل بیوگرافی ابتسام بغلانی

«ابتسام بغلانی» در آثاری همچون «بهمنشیر»، «لحظه گرگ و میش»، «دختر»، «کیمیا»، «حنانه»، «کودک و فرشته» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ابتسام بغلانی

«ابتسام بغلانی» در آثاری همچون «بهمنشیر»، «لحظه گرگ و میش»، «دختر»، «کیمیا»، «حنانه»، «کودک و فرشته» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ابتسام بغلانی

آخرین مشارکت های کاربران