بیوگرافی کامل علی عباسی

متن کامل بیوگرافی علی عباسی

«علی عباسی» در آثاری همچون «ساخت ایران 2»، «رستاخیز»، «تیک تاک»، «مسافران»، «شام آخر»، «جایزه»، «سوته‌دلان»، «خاکستری»، «بت»، «بیدار در شهر»، «شب غریبان»، «نازنین»، «خانه خراب»، «سازش»، «تنگسیر»، «تنگنا»، «حسن‌سیاه»، «رشید»، «لوطی»، «صمد و قالیچه حضرت سلیمان»، «حسن‌کچل»، «نعره طوفان»، «رضا موتوری»، «هنگامه»، «سه جوانمرد»، «مسیح (ع)»، «یک سطر واقعیت»، «سیزده 59»، «آفساید»، «یه جیب پر پول»، «یوسف پیامبر» به عنوان «بازیگر»، «تهیه‌کننده»، «گروه فیلمبرداری»، «حمل و نقل»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی عباسی

«علی عباسی» در آثاری همچون «ساخت ایران 2»، «رستاخیز»، «تیک تاک»، «مسافران»، «شام آخر»، «جایزه»، «سوته‌دلان»، «خاکستری»، «بت»، «بیدار در شهر»، «شب غریبان»، «نازنین»، «خانه خراب»، «سازش»، «تنگسیر»، «تنگنا»، «حسن‌سیاه»، «رشید»، «لوطی»، «صمد و قالیچه حضرت سلیمان»، «حسن‌کچل»، «نعره طوفان»، «رضا موتوری»، «هنگامه»، «سه جوانمرد»، «مسیح (ع)»، «یک سطر واقعیت»، «سیزده 59»، «آفساید»، «یه جیب پر پول»، «یوسف پیامبر» به عنوان «بازیگر»، «تهیه‌کننده»، «گروه فیلمبرداری»، «حمل و نقل»، «با تشکر از» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
9.2
1396
6.9
1391
5.4
1371
7.2
1369
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
اکران شده
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1390
7.0
1389
7.0
1384
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1388
7.2
1386
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی عباسی