بیوگرافی کامل روبیک منصوری

متولد: 01 فروردین 1316
در: ایران ، تهران ، تهران
وفات: 21 مرداد 1379

متن کامل بیوگرافی روبیک منصوری

علی یا روبیک منصوری دانش آموخته هنرستان عالی موسیقی است. فلوت ساز تخصصی وی در موسیقی بود. اوایل ورودش در سینما به عنوان سازنده موسیقی و انتخاب کننده موسیقی متن فعالیت می کرد. اما رشته تخصصی اش را رها و به دنبال صداگذاری رفت. با دستیاری در کنار سوریک خاچیکیان و هانریک آویدیسیان صداگذاری را آموخت و در اوایل کار در استدیو برنا مشغول کار شد. سال ۱۳۵۳ صداگذاری فیلم «گوزن ها» مسعود کیمیایی را انجام داد و بعد ها بی وقفه با صدابرداری، صداگذاری و تنظیم موسیقی کوله بار فعالیت هنری اش را سنگین و سنگین تر کرد. مهارت، خلاقیت، مسیولیت پذیری . اخلاق نیکو در منصوری باعث شده بود بسیاری از فیلم سازان هم دوره اش او را به عنوان یکی از نخستین گزینه هایشان برای لیست عوامل فیلم انتخاب کنند. وی مرداد ماه ۱۳۷۹ درگذشت و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا تهران به خاک سپرده شد.

متن کامل بیوگرافی روبیک منصوری

علی یا روبیک منصوری دانش آموخته هنرستان عالی موسیقی است. فلوت ساز تخصصی وی در موسیقی بود. اوایل ورودش در سینما به عنوان سازنده موسیقی و انتخاب کننده موسیقی متن فعالیت می کرد. اما رشته تخصصی اش را رها و به دنبال صداگذاری رفت. با دستیاری در کنار سوریک خاچیکیان و هانریک آویدیسیان صداگذاری را آموخت و در اوایل کار در استدیو برنا مشغول کار شد. سال ۱۳۵۳ صداگذاری فیلم «گوزن ها» مسعود کیمیایی را انجام داد و بعد ها بی وقفه با صدابرداری، صداگذاری و تنظیم موسیقی کوله بار فعالیت هنری اش را سنگین و سنگین تر کرد. مهارت، خلاقیت، مسیولیت پذیری . اخلاق نیکو در منصوری باعث شده بود بسیاری از فیلم سازان هم دوره اش او را به عنوان یکی از نخستین گزینه هایشان برای لیست عوامل فیلم انتخاب کنند. وی مرداد ماه ۱۳۷۹ درگذشت و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا تهران به خاک سپرده شد.

جوایز روبیک منصوری
جوایز روبیک منصوری
جوایز روبیک منصوری
روبیک منصوری در جشنواره های مختلف 4 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
5.3
1378
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
0.0
اکران شده
0.0
اکران شده
0.0
7.0
اکران نشده
6.8
1364
7.0
1364
0.0
1364
5.0
1363
0.0
1363
7.0
1362
6.7
1362
7.0
1361
0.0
1360
0.0
1359
0.0
1357
7.0
1357
0.0
1357
7.0
1357
0.0
1357
7.0
1357
7.0
1357
7.0
1356
0.0
1356
0.0
1356
7.0
1356
0.0
1356
0.0
1356
0.0
1356
7.0
1356
7.0
1356
0.0
1355
0.0
1355
7.0
1355
7.0
1355
0.0
1355
0.0
1355
7.0
1355
0.0
1355
0.0
1354
0.0
1354
7.0
1354
0.0
1354
7.0
1354
7.0
1354
0.0
1354
0.0
1354
0.0
1354
7.0
1354
0.0
1354
0.0
1353
0.0
1353
7.0
1353
7.0
1353
0.0
1353
7.0
1353
7.0
1353
7.0
1353
0.0
1352
7.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
7.0
1352
7.0
1352
0.0
1352
7.0
1352
0.0
1352
7.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
0.0
1351
0.0
1351
7.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
7.0
1351
7.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
7.0
1351
7.0
1350
0.0
1350
0.0
1350
7.0
1350
0.0
1350
0.0
1350
7.0
1350
7.0
1350
7.0
1350
7.0
1350
0.0
1350
7.0
1350
0.0
1350
0.0
1350
5.0
1350
0.0
1350
0.0
1350
7.0
1350
0.0
1350
7.0
1350
0.0
1350
7.0
1350
0.0
1350
7.0
1350
7.0
1350
0.0
1350
0.0
1350
7.0
1350
0.0
1349
7.0
1349
7.0
1349
0.0
1349
0.0
1349
0.0
1349
7.0
1349
7.0
1349
0.0
1349
0.0
1349
0.0
1349
0.0
1349
7.0
1349
0.0
1349
0.0
1349
7.0
1349
7.0
1349
0.0
1348
0.0
1348
0.0
1348
7.0
1348
7.0
1348
0.0
1348
7.0
1348
0.0
1348
7.0
1348
0.0
1348
0.0
1348
7.0
1348
0.0
1348
0.0
1348
0.0
1348
7.0
1348
0.0
1348
7.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
7.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
7.0
1347
7.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
7.0
1347
7.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
7.0
1347
5.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
7.0
1346
0.0
1346
6.9
1346
5.0
1346
7.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1345
0.0
1345
7.0
1345
7.0
1345
0.0
1345
7.0
1345
5.0
1345
6.9
1345
7.0
1345
0.0
1345
0.0
1345
0.0
1345
0.0
1345
0.0
1345
0.0
1345
0.0
1345
0.0
1344
7.0
1344
7.0
1344
7.0
1344
0.0
1344
7.0
1344
7.0
1344
0.0
1344
6.9
1344
0.0
1343
0.0
1343
7.0
1343
0.0
1343
0.0
1343
0.0
1343
0.0
1343
7.0
1343
0.0
1343
0.0
1342
0.0
1342
0.0
1342
0.0
1342
0.0
1342
0.0
1341
0.0
1341
0.0
1341
0.0
1341
0.0
1341