بیوگرافی کامل ایمان کرمیان

متولد: 11 اردیبهشت 1358
در: ایران ، تهران ،

متن کامل بیوگرافی ایمان کرمیان

«ایمان کرمیان» در آثاری همچون «ایتالیا ایتالیا»، «رفقای خوب»، «پوسته»، «شبانه»، «ماجرای نیمروز 2: رد خون»، «زهرمار»، «زندانی‌ها»، «سمفونی نهم»، «مغزهای کوچک زنگ‌زده»، «میلیونر میامی»، «سرگشته»، «خانه کاغذی»، «ویلایی‌ها»، «هجوم»، «پرسه در حوالی من»، «دریاچه ماهی»، «اشک نرگس»، «لاله‌های واژگون»، «جاودانگی»، «روزهای زندگی»، «صد سال به این سال‌ها»، «لاتاری»، «ایستاده در غبار»، «تردید»، «آواز گنجشک‌ها»، «ستاره ها جلد اول : ستاره می شود»، «تقاطع»، «بید مجنون»، «معراجی ها»، «شب واقعه»، «زادبوم»، «حقیقت گم‌شده»، «اشکان، انگشتر متبرک و چند داستان دیگر»، «سنگ، کاغذ، قیچی»، «ستاره ها، جلد 3: ستاره بود» به عنوان «جلوه‌های ویژه بصری»، «جلوه‌های ویژه میدانی»، «طراحی جلوه‌های ویژه میدانی»، «اجرای جلوه‌های ویژه بصری»، «اجرای جلوه‌های ویژه میدانی» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ایمان کرمیان

«ایمان کرمیان» در آثاری همچون «ایتالیا ایتالیا»، «رفقای خوب»، «پوسته»، «شبانه»، «ماجرای نیمروز 2: رد خون»، «زهرمار»، «زندانی‌ها»، «سمفونی نهم»، «مغزهای کوچک زنگ‌زده»، «میلیونر میامی»، «سرگشته»، «خانه کاغذی»، «ویلایی‌ها»، «هجوم»، «پرسه در حوالی من»، «دریاچه ماهی»، «اشک نرگس»، «لاله‌های واژگون»، «جاودانگی»، «روزهای زندگی»، «صد سال به این سال‌ها»، «لاتاری»، «ایستاده در غبار»، «تردید»، «آواز گنجشک‌ها»، «ستاره ها جلد اول : ستاره می شود»، «تقاطع»، «بید مجنون»، «معراجی ها»، «شب واقعه»، «زادبوم»، «حقیقت گم‌شده»، «اشکان، انگشتر متبرک و چند داستان دیگر»، «سنگ، کاغذ، قیچی»، «ستاره ها، جلد 3: ستاره بود» به عنوان «جلوه‌های ویژه بصری»، «جلوه‌های ویژه میدانی»، «طراحی جلوه‌های ویژه میدانی»، «اجرای جلوه‌های ویژه بصری»، «اجرای جلوه‌های ویژه میدانی» حضور داشته است.

جوایز ایمان کرمیان
جوایز ایمان کرمیان
جوایز ایمان کرمیان
ایمان کرمیان در جشنواره های مختلف 11 بار کاندید شده و 4 بار برنده اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ایمان کرمیان

آخرین مشارکت های کاربران