بیوگرافی کامل سپیده گلچین

متن کامل بیوگرافی سپیده گلچین

«سپیده گلچین» در آثاری همچون «روسی»، «عمارت فرنگی»، «سینه سرخ»، «صحنه جرم ورود ممنوع»، «روایت سه گانه»، «اعتراض» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سپیده گلچین

«سپیده گلچین» در آثاری همچون «روسی»، «عمارت فرنگی»، «سینه سرخ»، «صحنه جرم ورود ممنوع»، «روایت سه گانه»، «اعتراض» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سپیده گلچین

آخرین مشارکت های کاربران