بیوگرافی کامل عدنان شاه طلایی

متن کامل بیوگرافی عدنان شاه طلایی

«عدنان شاه طلایی» در آثاری همچون «یک خانواده محترم»، «بدرود بغداد» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی عدنان شاه طلایی

«عدنان شاه طلایی» در آثاری همچون «یک خانواده محترم»، «بدرود بغداد» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.7
1392
7.0
1388
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های عدنان شاه طلایی

آخرین مشارکت های کاربران