بیوگرافی کامل شبنم بهارفر

متن کامل بیوگرافی شبنم بهارفر

«شبنم بهارفر» در آثاری همچون «خیلی دور، خیلی نزدیک»، «آن سوی آینه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی شبنم بهارفر

«شبنم بهارفر» در آثاری همچون «خیلی دور، خیلی نزدیک»، «آن سوی آینه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.9
1383
7.0
1376
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های شبنم بهارفر

آخرین مشارکت های کاربران