بیوگرافی کامل علی افشین‌راد

متن کامل بیوگرافی علی افشین‌راد

«علی افشین‌راد» در آثاری همچون «به خاطر پونه»، «کافه ستاره»، «آباجان»، «هفت ماهگی»، «مرگ ماهی»، «مستانه»، «کوچه بی‌نام»، «مردن به وقت شهريور»، «نازنین»، «پس كوچه‌های شمرون»، «رژیم طلایی»، «خصوصی / زندگی خصوصی»، «دختر شاه پریون»، «سرگیجه»، «صد سال به این سال‌ها»، «ناگهان درخت»، «نقطه کور»، «گشت ارشاد» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان»، «دستیار اول کارگردان»، «دستیار دوم کارگردان»، «برنامه‌ریز» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی افشین‌راد

«علی افشین‌راد» در آثاری همچون «به خاطر پونه»، «کافه ستاره»، «آباجان»، «هفت ماهگی»، «مرگ ماهی»، «مستانه»، «کوچه بی‌نام»، «مردن به وقت شهريور»، «نازنین»، «پس كوچه‌های شمرون»، «رژیم طلایی»، «خصوصی / زندگی خصوصی»، «دختر شاه پریون»، «سرگیجه»، «صد سال به این سال‌ها»، «ناگهان درخت»، «نقطه کور»، «گشت ارشاد» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان»، «دستیار اول کارگردان»، «دستیار دوم کارگردان»، «برنامه‌ریز» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی افشین‌راد

آخرین مشارکت های کاربران