بیوگرافی کامل مازیار شمس

متن کامل بیوگرافی مازیار شمس

«مازیار شمس» در آثاری همچون «کوچه بی‌نام»، «مردن به وقت شهريور»، «به خاطر پونه»، «جستجوگران»، «سام و نرگس»، «تهاجم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مازیار شمس

«مازیار شمس» در آثاری همچون «کوچه بی‌نام»، «مردن به وقت شهريور»، «به خاطر پونه»، «جستجوگران»، «سام و نرگس»، «تهاجم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مازیار شمس