بیوگرافی کامل یگانه خداپرست

متن کامل بیوگرافی یگانه خداپرست

«یگانه خداپرست» در آثاری همچون «چشم»، «بیداری رویاها» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی یگانه خداپرست

«یگانه خداپرست» در آثاری همچون «چشم»، «بیداری رویاها» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1389
7.1
1388
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های یگانه خداپرست

آخرین مشارکت های کاربران