بیوگرافی کامل محمد عمرانی

متن کامل بیوگرافی محمد عمرانی

«محمد عمرانی» در آثاری همچون «عمودیها»، «سایه‌بان»، «پرواز در ارتفاع صفر»، «پرستاران»، «ستاره سهیل»، «دوردست ها»، «نفس گرم»، «همه چیز آنجاست»، «آسمان من»، «همه خانواده من»، «گوی مرگ»، «خانه دوستی»، «جیوه»، «تکیه بر باد»، «خانه کاغذی»، «فیلادلفی»، «راستش را بگو»، «تفاخر»، «چراحت»، «در امتداد شهر»، «جراحت»، «عملیات 125 (فصل دوم)»، «شب می‌گذرد»، «آخرین دعوت»، «طفلان مسلم»، «ترانه مادری»، «رستگاران»، «زخم های رویا»، «راه بی‌پایان»، «آقای بخشدار»، «کفش‌های میرزا‌نوروز»، «امیرکبیر»، «صحنه های خارجی» به عنوان «بازیگر»، «دستیار فیلمبردار» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمد عمرانی

«محمد عمرانی» در آثاری همچون «عمودیها»، «سایه‌بان»، «پرواز در ارتفاع صفر»، «پرستاران»، «ستاره سهیل»، «دوردست ها»، «نفس گرم»، «همه چیز آنجاست»، «آسمان من»، «همه خانواده من»، «گوی مرگ»، «خانه دوستی»، «جیوه»، «تکیه بر باد»، «خانه کاغذی»، «فیلادلفی»، «راستش را بگو»، «تفاخر»، «چراحت»، «در امتداد شهر»، «جراحت»، «عملیات 125 (فصل دوم)»، «شب می‌گذرد»، «آخرین دعوت»، «طفلان مسلم»، «ترانه مادری»، «رستگاران»، «زخم های رویا»، «راه بی‌پایان»، «آقای بخشدار»، «کفش‌های میرزا‌نوروز»، «امیرکبیر»، «صحنه های خارجی» به عنوان «بازیگر»، «دستیار فیلمبردار» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمد عمرانی

آخرین مشارکت های کاربران